ФАКТУРИ 2000

ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ФАКТУРИРАНЕ
ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДДС

ИСКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ИЗПОЗВАНЕ
Не се нуждаете от копютърна грамотност!Програмата Фактури 2000 е много лесна за научаване и използване. За да започнете да издавате електронни фактури практически не се нуждаете от компютърна грамотност. Достатъчно е само да можете да включвате и изключвате компютъра, а осталото ние ще ви научем, след като инсталираме програмата във вашия офис или търговски обект.
Това обаче съвсем не означава, че става дума за непрофесионален продукт. Програмата е софтуер от най-висок клас и притежава много повече възможности и справки от болшинството подобни продукти.Програмата притежава съвременен интуитивен интерфейс. Той е лесен за научаване и използване, защото следва нормалната логика на работа при въвеждането на данните. Всички действия се извършват с бутони и стандартни менюта на български език. Всяка операция е съпроводена с обяснителен текст, който излиза на статус бара. Няма объркващи менюта и подменюта, в които може да се изгубите.

Програмата автоматизира цялостния процес на фактуриране, постигайки голяма бързина и ефективност. Спестява многократното въвеждане на еднакви данни и ръчното писането и пресмятане на всяка фактура.

Показва автоматично всички необходими справки:

Освен стандартните справки, правим и всякакви други справки и допълнения към програмата по желание на клиента!


Цена: 100 лв за базовата версия, включваща:
* инсталация на място (във вашия офис или търговски обект)
* обучение на един човек за работа с програмата
* поддръжка в течение на една година

Интерфейсът на софтуера е на български език. Има подробна документация - инструкция за работа.

Към базовата версия на ФАКТУРИ 2000 предлагаме различни допълнения от по сто лева:
Минимални системни изисквания:
Компютър 486 с 16 MB RAM или по-добър. Windows 3.1 или по-нов.
Коректна кирилизация.

Не се притеснявайте, ако нямате компютър.
Ние ще ви доставим подходяща конфигурация:
марков компютър, монитор, клавиатура и мишка за около 250 лв.


Разполагаме с визуално демо на програма - изгледи от всички модули.
Моеже да го изтеглите от тук за ofline работа
или да го разгледата в момента тук ВИЗУАЛНО ДЕМО


 София, Тел. 87 00 385, 088 98 11 893
E-mail: megavision@abv.bg
http://www.zumsoft.com

БУТОН ЗА ПОРЪЧКИ